CBD20-410

 Heli

Mini Heli CBD20-410

Model: G series

Động cơ: Điện AC

Nhiên liệu: Điện AC

Tâm tải trọng:

Tải trọng nâng:

Chiều cao nâng:

Danh mục: