Mini Heli CDD06-970

 Heli

Mini Heli CDD06-970

Model: G series

Động cơ: Điện AC

Nhiên liệu: Điện AC

Tâm tải trọng: 500 mm

Tải trọng nâng: 600 kg

Chiều cao nâng: 1400 mm – 3300 mm

Danh mục: