G series

 Heli

Mini Heli CDD12/16

Model: G series

Động cơ: Điện AC

Nhiên liệu: Điện AC

Tâm tải trọng: 500 mm

Tải trọng nâng: 1200 kg – 1600 kg

Chiều cao nâng: 1400 mm – 4500 mm

Danh mục: