Thông tin liên hệ:

  • Liên hệ: Nguyễn Anh Dũng
  • Phone: 0337236000
  • Email: dungna@sanagroup.vn
  • Website: www.xenangtaycao.net

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: Xóm Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
  • Điện thoại:0337236000
  • Email: dungna@sanagroup.vn